Yhdistyksen kuvaus

Suomen Sijoitusanalyytkot ry on vuonna 1989 perustettu yhdistys, jonka päätarkoituksena on edistää sijoitusanalyytikoiden ammattikunnan yleistä tunnettuutta ja arvostusta, arvopaperimarkkinoihin liittyvän sijoitusanalyysitoiminnan yleisiä edellytyksiä ja sijoittajille suunnatun informaation parantamista ja toimia arvopaperimarkkinoiden luotettavuuden ja tehokkuuden edistämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
  • ottaa kantaa sijoitusanalyysejä ja arvopaperimarkkinoita koskeviin kysymyksiin
  • luo yhteyksiä kansainvälisiin alan yhdistyksiin ja järjestöihin
  • järjestää seminaari- ja koulutustilaisuuksia
  • järjestää keskustelutilaisuuksia 

Yhdistyksen aktiviteetteja ovat mm.

  • presentaatiot
  • seminaarit ajankohtaisista asioista
  • Parhaat Internet-sijoittajasivut –kilpailu yhdessä Pörssisäätiön ja Talouselämän kanssa
  • edunvalvonta sijoitusmarkkinoiden kehitykseen liittyvissä asioissa
Yhdistys kuuluu Euroopan sijoitusanalyytikkoyhdistysten yhdistykseen EFFASiin (European Federation of Financial Analysts Societies). Suomen Sijoitusanalyytikot ry järjestää vuosittain yhdessä Svenska Handelshögskolanin kanssa noin vuoden kestävän sijoitusanalyytikkojen CEFA-koulutuksen ja -tutkinnon (Certified European Financial Analyst). CEFA-kurssin suorittaa vuosittain noin 30 henkilöä.

Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä noin 350 jäsentä, jotka toimivat erilaisissa sijoitusanalyytikon tai salkunhoitajan tehtävissä. Jäsenistön painopiste on osakemarkkinoihin liittyvässä sijoitusanalyysissä. Jäseneksi voidaan valita henkilö, jolla on CEFA-tutkinto tai ylempi akateeminen loppututkinto ja vähintään yhden vuoden työkokemus alalta tai henkilö, jolla on vähintään 5 vuoden työkokemus pääomamarkkinoilta.