Tervetuloa Suomen Sijoitusanalyytikot ry:n kotisivuille!

Suomen Sijoitusanalyytikot ry on vuonna 1989 perustettu yhdistys, jonka päätarkoituksena on edistää sijoitusanalyytikoiden ammattikunnan yleistä tunnettuutta ja arvostusta, arvopaperimarkkinoihin liittyvän sijoitusanalyysitoiminnan yleisiä edellytyksiä ja... Lue Lisää 
 

Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä yli 380 jäsentä!

Yhdistys kuuluu Euroopan sijoitusanalyytikkoyhdistysten yhdistykseen EFFASiin (European Federation of Financial Analysts Societies). Suomen Sijoitusanalyytikot ry järjestää vuosittain yhdessä Svenska Handelshögskolanin kanssa noin vuoden kestävän sijoitusanalyytikkojen CEFA-koulutuksen ja -tutkinnon (Certified European Financial Analyst).
 

Suomen Sijoitusanalyytikot ry:n jäsenkriteerit

Jäseneksi voidaan valita henkilö, jolla on CEFA-tutkinto tai ylempi akateeminen loppututkinto ja vähintään yhden vuoden työkokemus alalta tai henkilö, jolla on vähintään 5 vuoden työkokemus pääomamarkkinoilta kuten esimerkiksi seuraavilta aloilta... Lue lisää!
 

Suomen Sijoitusanalyytikot Ry:n säännöt ja käytäntömallit

Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä henkilöt, jotka ammattimaisesti harjoittavat sijoitusanalyysitoimintaa tai, jotka muulla tavoin aktiivisesti toimivat alalla ja edistävät yhdistyksen tavoitteiden toteutumista. Jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen... Lue lisää!
 

CEFA-tutkinto

CEFA-tutkinto ja -koulutus on tarkoitettu sijoitus- ja rahoitustoimialan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää, täydentää tai ylläpitää analyysiosaamistaan. Koulutuksessa keskitytään muun muassa sijoitustuotteiden arvonmääritykseen, tilinpäätösanalyysiin, yrityksen rahoitukseen, makrotalousteoriaan ja portfolioteoriaan.

 

Koulutuksen järjestää Suomen Sijoitusanalyytikot ry yhteistyökumppaneinaan Hanken Svenska handelshögskolan ja Sijoitusakatemia Oy. Tutkinnon taustaorganisaatio on Euroopan Analyytikkoyhdistysten yhdistys EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies), johon Suomen Sijoitusanalyytikot ry kuuluu. CEFA-kursseja on Suomessa järjestetty jo 20 vuoden ajan ja tutkinnon on suorittanut yli 400 sijoitusalan ammattilaista. Tyypillisesti koulutukseen osallistuvat henkilöt työskentelevät arvopaperien ja yritysten analysoinnin, salkunhoidon, arvopaperikaupan, varainhoidon, yritysrahoituksen, riskienhallinnan, taloushallinnon, aktuaaritoimintojen, juridiikan, sijoituksen/rahoituksen järjestelmäkehityksen ja sijoittajaviestinnän tehtävissä.

 

CEFA-koulutuksen sisältöön, opiskeluun ja tenttimiseen liittyviin kysymyksiin vastaa Suomen Sijoitusanalyytikkoyhdistys ry,  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it  Seminaaripäivien käytännön järjestelyihin liittyviin kysymyksiin vastaa Juha Paukku, Sijoitusakatemia Oy, This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 

ESG-tutkinto

 ESG-tutkinto ja -koulutus on tarkoitettu sijoitus- ja rahoitustoimialan ammattilaisille, jotka haluavat syventää ymmärrystään ympäristö- ja sosiaalivastuun sekä hallintotavan vaikutuksista rahoitusmarkkinoilla. ESG-kurssi tarjoaa koulutusta ESG-asioiden tehokkaaseen arvonmääritykseen, mittaamiseen ja integroimiseen osaksi sijoitusanalyysiä ja -päätöksentekoa.

 

Koulutuksen järjestää Suomen Sijoitusanalyytikot ry yhteistyökumppaninaan Sijoitusakatemia Oy. Tutkinnon taustaorganisaatio on Euroopan Analyytikkoyhdistysten yhdistys EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies), johon Suomen Sijoitusanalyytikot ry kuuluu. Kurssiin kuuluvien seminaaripäivien luennoitsijoina toimivat EFFAS:n järjestämät ESG-asioiden ekspertit.

Lisää tietoa saatte alla olevasta esitteestä:
ESG-tutkinto 2017

ESG-koulutuksen sisältöön, opiskeluun ja tenttimiseen liittyviin kysymyksiin vastaa Suomen Sijoitusanalyytikkoyhdistys ry,  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it  Ilmoittautumiset tutkintoon ottaa vastaa Juha Paukku, Sijoitusakatemia Oy, This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it  

 

Suomen Sijoitusanalyytikot ry:n vuoden toimintakertomus

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 27.3.2012 Cargotec Oyj:n pääkonttorissa. Kokoukseen osallistui 9 jäsentä. Tilaisuuden aluksi ennen varsinaista kokousta kuultiin Cargotec Oyj:n toimitusjohtaja Mikael Mäkisen esitys yhtiön liiketoiminnasta ja tulevaisuuden investoinneista. Lue lisää!